Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Wetenschappers in Onderbouw B

  • 28 mei 2021
  • Onderbouw B

We werkte 2 weken rond proefjes en wetenschap. Onze onderzoeken gingen over lucht, licht, water en kleur. Super leuk!

We werkte 2 weken rond proefjes en wetenschap. Onze onderzoeken gingen over lucht, licht, water en kleur. Super leuk!