Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Vrienden van Montessori

Engageer jij je mee op onze school?

Wat zijn we? 

De Vrienden van Montessori is de oudervereniging van de Montessorischool in Duffel. Door de trotse ouder te zijn van jouw kind op deze school ben je automatisch lid van de oudervereniging. De Vrienden van Montessori is een vereniging die autonoom, maar ter ondersteuning van de school werkt. Dit doen we door het organiseren van verschillende activiteiten. Een aantal van deze activiteiten brengt uiteraard geld in het laatje, met de opbrengst worden vervolgens projecten gefinancierd die de school ten goede komen. Een mooi voorbeeld van zo’n project waar de laatste jaren veel middelen van de oudervereniging in werden geïnvesteerd is de prachtige schooltuin.  

Via gerichte activiteiten proberen we de betrokkenheid van alle ouders bij de school te verhogen. Samen met de school werken we mee aan de visie van Maria Montessori op onderwijs.  

We doen dit alles op vrijwillige basis omdat we het beste voor hebben met de school waar onze kinderen heel wat tijd doorbrengen. Als ouders hebben we tenslotte bewust gekozen voor een school die deze onderwijsmethode toepast. Daarom dragen we met plezier ons steentje bij.  

Wie zijn we? 

We zijn het allemaal, alle ouders zijn in principe lid van de Vrienden van Montessori. Natuurlijk moet de werking van een oudervereniging in goede banen geleid worden. Daarvoor werd een structuur ontwikkeld met een bestuur, een kernteam en helpende handen.  

Bestuur en kernteam

Het kernteam, waar het bestuur deel van uitmaakt, staat in voor o.a. de goede werking van de oudervereniging, verzorgt de communicatie over allerlei activiteiten en neemt bij het organiseren van die activiteiten een trekkende rol op. 

Verder is het kernteam ook een aanspreekpunt, een laagdrempelige communicatielijn naar het schoolteam, indien nodig een bruggenbouwer. Ideeën voor een activiteit kan je ons altijd doorgeven, leuke dingen die je wil delen, maar misschien ook een bezorgdheid. Onze deur staat altijd open. Spreek ons gerust aan bij de schoolpoort, laat een briefje achter in de brievenbus aan het secretariaat of stuur een e-mail. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:  

Het kernteam bestaat uit het bestuur aangevuld met deze ouders: 

Helpende handen:

Dit zijn alle ouders die graag één of meerdere keren de handen uit de mouwen steken om de activiteiten die we voor de school organiseren mee tot een goed einde te brengen. Het kan gaan om hulp bij de tuinklusdag, de juffen helpen bij de voorbereidingen van de Ballonnekesstoet, het kerstconcert, het schoolfeest of wie weet help je graag bij het maken van de saus voor de spaghettiavond.  

Wat doen we? 

Samengevat willen we als Vrienden van Montessori inzetten op vier verschillende pijlers: 

  1. Activiteiten organiseren die leerlingen, ouders en leerkrachten samenbrengen  
  2. Activiteiten organiseren die geld opbrengen ten voordele van de schoolwerking 
  3. De school helpen door praktische ondersteuning te bieden bij activiteiten van de school zelf 
  4. Met de school van gedachte wisselen over manieren waarop we als ouders kunnen bijdragen aan het pedagogisch project 

We ondersteunen de school in hun werking naar het voorbeeld van Maria Montessori. Dit doen we door onze betrokkenheid bij de school te tonen. Hiervoor organiseren we jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarop alle ouders zijn uitgenodigd. Op deze bijeenkomsten worden verschillende agendapunten besproken. Er zijn didactische onderwerpen vanuit de school, toekomstige plannen binnen de school en ook onze activiteiten komen aan bod. Afhankelijk van de noodzaak kan hier de directie of een vertegenwoordiging van de leerkrachten aanwezig zijn. Het verslag wordt aan alle ouders die dat wensen bezorgd, ongeacht hun aanwezigheid. 

De Vrienden van Montessori organiseren allerlei activiteiten waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de schoolwerking financieel te ondersteunen. Enkele activiteiten die jaarlijks op de agenda staan zijn bv. de spaghettiavond, wafelverkoop, verkoop van Montessorikledij, …  

Verder helpen we de school ook bij activiteiten die door de school zelf worden georganiseerd. We zorgen voor een drankje bij de infoavond in het begin van het schooljaar, openen een drankenstand tijdens de Ballonnekesstoet, zorgen voor een hapje en een drankje na het kerstconcert, helpen bij het opbouwen, opruimen en bemannen van kramen bij het schoolfeest en nog veel meer.  

Uiteraard willen we ook alle ouders warm maken om hun betrokkenheid bij de school te tonen. Dat kan bijvoorbeeld door eens te helpen bij het omkleden van de kleuters bij het zwemmen. Of door deel te nemen aan de maandelijkse ouderdag in de klassen. Wie weet rij je super graag het gras af en wil je af en toe de schooltuin helpen onderhouden. Handige Harry’s en Henriettes kunnen altijd helpen met allerlei klusjes op school. Er is te veel om op te sommen! 

We zien het ook als onze taak om de school te ondersteunen in hun Montessori-werking. Samen met de directie en het team wisselen we gedachten uit over het pedagogische project en proberen we hier als ouders aan bij te dragen. 

Het kernteam van de oudervereniging wil ten slotte ook een luisterend oor zijn. Wanneer je als ouder met een vraag of een probleem zit waar je graag eens met een andere ouder over afstemt, mag je ons hier altijd over aanspreken. Het kernteam zal altijd de rol van bruggenbouwer op zich nemen, handelen in vertrouwen, zoeken naar verbinding en met passie en enthousiasme de waarden en visie van de Montessorischool vertegenwoordigen, in het belang van alle leerlingen. 

Waar focussen we dit jaar op?

Tijdens de zomer maanden werden door het Kernteam de prioriteiten van de oudervereniging voor het schooljaar 2022-23 vastgelegd.
Voorbije jaren ging het gros van de opbrengsten van de activiteiten naar de Montessorituin. Een project waar iedereen met recht en reden trots op mag zijn. De tuin is uitgegroeid tot één van de troeven van onze school. We beschouwen dit project nu als afgerond.
Als oudervereniging blijven we de school wel ondersteunen met het organiseren van tuinwerkdagen en met kosten die voorvloeien uit het onderhouden van de tuin.
Dit jaar hebben we in overleg met de directie en het team afgesproken dat we de school financieel zullen ondersteunen bij het aankopen of maken van Montessorimateriaal.
Een idee dat verder onderzocht wordt is bijvoorbeeld een rekenkast. 
Ook hebben we ons geëngageerd om een extra opleiding voor één van de juffen te financieren. Hierdoor kunnen er dit jaar drie in plaats van twee juffen de Montessoriopleiding volgen. Op die manier zorgt de oudervereniging er mee voor dat de pedagogische inzichten van Maria Montessori nog meer doordringen in het team. Het is de bedoeling dat de juffen die de opleiding volgen nieuwe inzichten en kennis uit de opleiding aan de rest van het team overbrengen. Zo is er een permanente scholing en verbetering van het team. 

Hoe kan je ons bereiken? 

De snelste en eenvoudigste manier om de Vrienden van Montessori te bereiken is via e-mail. Je kan ook een briefje meegeven aan de klasjuf van je kind. Je kan ook je briefje achterlaten op het secretariaat of bij de directeur. Zij zullen er dan voor zorgen dat jouw bericht bij ons terecht komt. 

E-mail: vrienden@montessori-duffel.be 

Uiteraard mag je ons ook altijd aanspreken aan de schoolpoort. 

Wanneer doen we het? 

Hieronder vind je enkele data van activiteiten van de Vrienden van Montessori. We houden alle ouders via een nieuwsflash op de hoogte van aankomende activiteiten. In die brieven of e-mails wordt ook gepolst naar extra helpende handen.  

Bijeenkomsten 

Hierbij is elke ouder van de Montessorischool uitgenodigd. Natuurlijk is het handig als je je aanwezigheid per e-mail bevestigt.  

  • OKT: dinsdag 10 oktober 2023 – 20u
  • DEC: dinsdag 12 december 2023 – 20u
  • FEB: donderdag 1 februari 2024 – 20u
  • APR: donderdag 18 april 2024 – 20u
  • JUN: donderdag 20 juni 2024 – 20u

Activiteiten 

Activiteiten worden georganiseerd in samenspraak met de directie en worden opgenomen in de jaarplanning. Je kan ze raadplegen op de kalender van de school.