Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Inschrijven

Interesse in onze school? Een kijkje nemen in de klas? Of wil je je kind inschrijven? Lees hier meer.

Data

 • Januari 2024
  • 25 - Opendeurtje van 18.30 tot 19.30 uur
 • Maart 2024
  • 2 - Opendeurdag ganse school van 10 tot 12 uur
 • April 2024
  • 24 - Opendeurtje van 9 tot 10.30 uur
 • Mei 2024
  • 23 - Opendeurtje van 18.30 tot 19.30 uur

Welkom! Op onze website vind je allerlei informatie over onze school. Heb je nog verdere vragen over onze school? Bel ons dan zeker even op: T 015 31 21 47. Wij geven je graag meer uitleg.

Schrijf je kind in

 • Wat hebt u nodig ?
  • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het paspoort, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas en een klevertje van de mutualiteit).

 • Wanneer uw kind inschrijven ?
  • Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

   Wanneer je kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt je kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum* wordt je kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

   *  Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de instapdagen. Bereken hier wanneer je kleuter mag instappen.

   Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

   Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

   Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

   In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.  Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

   Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar indien de maximum capaciteit die het schoolbestuur heeft bepaald niet is overschreden.