Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Werken met het materiaal in Bovenbouw A

  • 7 januari 2021
  • Bovenbouw A

Aan het werk met onze mooie montessorimaterialen en lesjes geven aan elkaar.

Aan het werk met onze mooie montessorimaterialen en lesjes geven aan elkaar.