Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Werken in de klas! Middenbouw B

  • 5 september 2023
  • Middenbouw B

Wij zijn allemaal flink aan het werk in de klas!

We zijn goed gestart met de eerste activiteiten in de klas: puzzelen, schrijven, rekenen …