Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Vriendjesweek bij Onderbouw peuters

  • 16 februari 2022
  • Onderbouw Peuters

In onze vriendjesweek besteedden we extra aandacht aan elkaar.


We gingen deze week éxtra zorg dragen voor elkaar, leerden om dingen beleefd aan een vriendje te geven of te vragen, speelden veel kringspelletjes, genoten van massage- en snoezelmomenten, leerden bewegingsversjes met elkaar en speelden enkele “groene spelen” in de turnzaal.

Zorg dragen en respect voor elkaar, zijn zeer belangrijke elementen in onze school en dat konden we ook merken tijdens deze vriendjesweek!
De kleuters waren deze week extra gevoelig voor goed en kwaad en gingen elkaar deze week nog meer helpen dan anders. Er werd geholpen met het maken van de boekentassen, er werden spontaan schoenen aan gedaan van vriendjes, boekentassen werden op de rug geholpen en er ontpopten zich ook enkele meesters en juffen in de klas. Enkele kleuters gaven spontaan een “lesje” aan een vriend. Leren van en mét elkaar; dat is waar het om draait! Ook de grote kinderen uit de bovenbouw gingen voorbije week hard aan het werk en knutselden voor ons kleurspoelen en kleurenspelletjes, die ze doorheen de week met groepjes kleuters kwamen uitvoeren. Het zorgde voor plezier bij groot en klein! Ook mochten we vrijdag op bezoek gaan in het museum van de bovenbouw, die zich van hun meest creatieve kant lieten zien.

Woensdag vierden we feest voor Féline, die 3 jaar werd! HIP HIP HOERA lieve meid!!
De geometrische lichamen zijn plots helemaal “hot item” in onze klas en veel kleuters zijn superenthousiast om de lichamen te leren kennen. Ze zoeken dezelfde lichamen in de klas, gaan experimenteren met rollen en kantelen enzovoort. Zien leren, doet leren en ook de allerjongsten gingen experimenteren.
Om een brug te vormen tussen deze grote interesse en carnaval, zullen we volgende week werken rond het boekje “hoe Tito zijn neus kwijt speelde”.

Kijken jullie eerst even mee naar onze avonturen in onze vriendjesweek?