Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Viering begin schooljaar

  • 18 september 2020
  • Bovenbouw A
  • Bovenbouw B
  • Bovenbouw C
  • Middenbouw A
  • Middenbouw B
  • Middenbouw C