Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Turnles door juf Janne in onderbouw B

  • 29 oktober 2021
  • Onderbouw B

Juf Janne had 2 leuke turnlessen voorbereid over een wandelende boom. Eerst een relaxatiemonent met blaadjes en op vrijdag een tikspel.

Juf Janne had 2 leuke turnlessen voorbereid over een wandelende boom.

Eerst een relaxatiemonent met blaadjes en op vrijdag een tikspel.