Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Sinterklaas vieren bij Onderbouw Peuters

  • 15 december 2021
  • Onderbouw Peuters

Onze Sinterklaasweek was ook dit jaar weer een echte topper!

De kinderen hebben zo genoten van het toewerken naar het spannende bezoek en waren helemaal onder de indruk wanneer ze zagen dat vrijdag de Sint ook echt in onze klas was geweest! Vooral de zotte toeren van de Pieten vonden ze geweldig; onze mandjes stonden boven op de kast, de koekenkar stond op de tafel, de stoelen stonden gek op elkaar gestapeld en overal vonden we zwarte handen! In onze turnzaal bouwden de Zwarte Pieten ’s nachts een echte pietenschool waar we ons vrijdag konden uitleven en na de middag bouwden we een klein feestje met Sintmuziek en wat bewegingstussendoortjes die door de Pieten getoond werden op groot scherm in de klas van de bovenbouw!

Aangezien het dit jaar voor onze allerkleinsten de eerste keer was dat ze echt beginnen te beseffen wat het Sinterklaasfeest inhoudt, hebben we ook na hun bezoek nog enkele dagen verder gewerkt rond dit thema. Zo konden ze hun impressies samen in de klas verwerken. We deden o.a. nog een schrijfdans waarbij we de baard van Sinterklaas maakten op onze tafel. We voegden er daarna rode voedingskleurstof aan toe, gevolgd door een druppeltje gele voedingskleurstof en tot onze grote verbazing werd de baard dan plots oranje! Zo fijn om de kleuters al doende dingen te zien ontdekken!

Tot slot zorgden we er ook voor dat de boot van de Sint weer terug naar Spanje kon varen door grote, blauwe golven te schilderen.

Dag Sinterklaasje, daa-aag, daa-aag, Zwarte Piet!