Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Onderbouw B voelt zich al goed in hun klas

  • 1 oktober 2021
  • Onderbouw B

In september hebben we gewend aan onze klas, de werking en aan elkaar. We hebben veel nieuwe materialen leren kennen en met onze gekende montessori materialen gewerkt. En natuurlijk hebben we ook feest gevierd voor onze jarigen!

In september hebben we gewend aan onze klas, de werking en aan elkaar. We hebben veel nieuwe materialen leren kennen en met onze gekende montessori materialen gewerkt. En natuurlijk hebben we ook feest gevierd voor onze jarigen!