Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Onderbouw B geeft lesjes aan Onderbouw peuters

  • 27 februari 2023
  • Bovenbouw B
  • Onderbouw Peuters

De peuters van juf Sofie kregen eens lesjes met de Montessori materialen van de kleuters van OBb. Om de oudste kleuters wat extra uit te dagen moesten ze een lesje geven met hun handen op hun rug, enkel uitleg geven met hun stem. Moeilijk maar wel heel leuk!

De peuters van juf Sofie kregen eens lesjes met de Montessori materialen van de kleuters van OBb. Om de oudste kleuters wat extra uit te dagen moesten ze een lesje geven met hun handen op hun rug, enkel uitleg geven met hun stem. Moeilijk maar wel heel leuk!