Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

OB peuters: het kleurenmonster

  • 26 januari 2024
  • Onderbouw Peuters

Sfeerbeelden van deze week.

Deze week nam juf Kelly ons klasje onder haar vleugels! We leerden over onze gevoelens a.d.h.v. het kleurenmonster! Ook mochten we genieten van een heerlijke winterprik die heel wat sneeuw en ijs met zich meebracht! Kijken jullie even mee?