Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Meten is weten bij de Onderbouw peuters

  • 7 mei 2022
  • Onderbouw Peuters

Op zoektocht door het schoolgebouw en de tuin met onze 1M stokken.

“Kijk juf! Ik krijg de meter tussen mijn handen! Ik pas niet door de deur! Ik ben groter dan 1M! Samen zijn we 3M!” De kleuters bleven maar zoeken en ontdekken. Ook Jan, de klusjesman, werd aangesproken om te vragen waar we misschien nog dingen van 1M konden vinden. Hij gaf ons ook wat leuke tips en alles werd zorgvuldig nagemeten.