Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Les bodypercussie Bovenbouw C

  • 8 september 2023
  • Bovenbouw C

Geluiden maken met ons lichaam, dat doen we zo!

Geluiden maken met ons lichaam, dat doen we zo!