Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Een pluim op de hoed van de peuters van de Onderbouw

  • 27 november 2020
  • Onderbouw Peuters

Dat deed je goed, een pluim op je hoed!

Voorbije week werkten we rond het thema:
‘Dat deed je goed, een pluim op je hoed!’

We dachten na over hoe we goede dingen kunnen doen voor onszelf , maar ook boor anderen. Zo werden er heel wat pluimen uitgedeeld! Die pluimen brachten ons dan weer heel wat ontdek- en experimenteer plezier! Maandag mochten we ook Stella verwelkomen in ons klasje. Kijk gerust even mee.