Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Een kijkje bij Onderbouw Peuters

  • 30 april 2021
  • Onderbouw Peuters

Neem een kijkje in onze klas!

De eerste week werkten we zoals na enkele vakantie, themaloos. We maakten kennis met onze 3 nieuwe vriendjes, vierden 3 verjaardagen en gingen op stap in de natuur. Daarna gingen we aan de slag met het thema ‘doekjes’. Ook kwamen er heel wat spontane leermomenten aan bod; tijdens de zonnige namiddagen hebben we onze klas een beetje naar buiten verhuisd. We speelden buiten en werkten ook met onze montessorimaterialen op de matjes. Onze oudste kleuters (4/5-jarigen) gaven zo vaak ‘lesjes’ aan onze jongste kleuters en enkele kleuters van ons klasje gingen lesjes volgen bij de juffen van de oudste kleuters. Heerlijk hoe ze elkaar zo kunnen versterken en genieten om met én van elkaar te leren, elk op het niveau van hun eigen interesses.

Ook vertelde ik dat juf Monika dit schooljaar niet meer in ons klasje zou zijn, omdat ze regelmatig naar Polen gaat om voor haar papa te zorgen. Ik kreeg van enkele kleuters de vraag of Polen ver was en hoe lang je er naartoe moest wandelen/rijden/vliegen/… We namen de wereldbol en de kaart van Europa erbij en er werd heel wat interesse getoond!

Ondanks we voorbije week werkten rond het thema ‘doekjes’, kwam ook het thema ‘ziek zijn’ weer even aan bod. Er waren namelijk heel veel zieke kindjes en ook Jules, de klaspop, voelde zich niet helemaal lekker. Tijd dus voor nog eens een bezoek van dokter Jef, waarna zijn doktersmateriaal opnieuw in de poppenhoek belandde. Er werden heel wat spuitjes gezet, medicamentjes uitgedeeld, met de stethoscoop naar het hart en de longen geluisterd, koorts gemeten, enzovoort. Hopelijk zijn al onze vriendjes snel weer helemaal in orde!

Uiteindelijk werd dan vrijdag nog het toneel van ‘het mooiste ei’ gespeeld door de kleuterjuffen. Er werd heel wat gelachen en nadien leefde het verhaal verder in de klas. Enkele kleuters verkleedden zich met de kostuums van het toneel en gingen helemaal op in hun rol, waardoor er veel gekakeld werd en er zelf eitjes werden gelegd!