Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Bovenbouw C: een kerstfeest

  • 22 december 2023
  • Bovenbouw C

Samen met onze klasgenoten pakjes open maken.

Een feestje in onze klas omdat het bijna Kerstmis is. Wij kregen alvast een cadeautje, jij ook?