Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Bovenbouw C: de Sint kwam leuke pakjes brengen

  • 6 december 2023
  • Bovenbouw C

Wat heb jij gekregen van Sinterklaas?

Sinterklaas is bij ons langs geweest in de klas. Hij bracht voor ons iets leuks mee.