Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

7 redenen

om voor Montessori te kiezen

1. ACTIEF IN EEN VOORBEREIDE OMGEVING

Omdat je kind zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken.

2. TALENTEN ONTWIKKELEN

Omdat je kind de kans krijgt om eigen talenten en interesses te ontwikkelen.

3. ZELF DOEN EN LEREN, VAN EN MET ELKAAR

Omdat je kind plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen.

4. VERANTWOORDELIJKHEID

Omdat je kind leert om keuzes te maken en te plannen.

5. ZELFSTANDIGHEID

Omdat je kind groeit in zelfstandigheid.

6. VERTROUWEN IN HET KIND

Omdat wij samen met uw kind dagdagelijks werken aan het opdoen van leerervaringen die voortbouwen op een volgende stap in de ontwikkeling van je kind.

7. KWALITEITSVOL ONDERWIJS

Leerkrachten krijgen een extra opleiding om kwaliteitsvol Montessorionderwijs in praktijk om te zetten en werken intensief aan het ontwikkelingsproces van uw kind om te komen tot mooie leerresultaten.