Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Wow, slangen en andere reptielen op school!

  • 22 november 2022
  • Middenbouw A
  • Middenbouw B
  • Middenbouw C

‘Brrr! Een slang!’ Onze stoere kinderen tonen alleszins geen angst om ze te aaien.