Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Belangrijk bericht voor Bovenbouw

  • 2 december 2021
  • Algemeen

Omdat er nu verschillende besmettingen waren bij onze bovenbouw waren we genoodzaakt de noodremprocedure voor heel de bouw op te starten. Meer info in volgende brief van het CLB: klik hier

Omdat er nu verschillende besmettingen waren bij onze bovenbouw waren we genoodzaakt de noodremprocedure voor heel de bouw op te starten.
Meer info in volgende brief van het CLB: klik hier