Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Belangrijk bericht voor Bovenbouw

  • 2 december 2021
  • Algemeen

Omdat er nu verschillende besmettingen waren bij onze bovenbouw waren we genoodzaakt de noodremprocedure voor heel de bouw op te starten.
Meer info in volgende brief van het CLB: klik hier