Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Sluiting kleuter- en lagere school

  • 26 maart 2021
  • Bovenbouw A
  • Bovenbouw B
  • Bovenbouw C
  • Middenbouw A
  • Middenbouw B
  • Middenbouw C
  • Onderbouw A
  • Onderbouw B
  • Onderbouw Peuters

Opschorting van de lessen van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april.

Opschorting van de lessen van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april.

Het schoolbestuur KITOS volgt het advies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en besliste in samenspraak met de directies om ook de lessen voor de kleuters niet te laten doorgaan van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april 2021.

Meer info in onderstaande brief.