Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Halloween in onze lagere school

  • 28 oktober 2020
  • Bovenbouw A
  • Middenbouw B
  • Bovenbouw B
  • Bovenbouw C
  • Middenbouw A
  • Middenbouw C

Samen griezelen!

Vandaag vierden wij Halloween op school! Onze kinderen van de lagere school mochten allemaal verkleed komen. Lekker samen griezelen! Bekijk de foto’s per klas onderaan.