Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Verlenging herfstvakantie

  • 26 oktober 2020
  • Algemeen

De herfstvakantie wordt verlengd met een week, t.em. 15 november.

Beste ouders
Beste leerlingen


Er werd beslist dat de herfstvakantie zal verlengd worden met een week, tot en met 15 november. Deze beslissing werd genomen in de hoop de kracht van het virus te verminderen. Als schoolbestuur kunnen we helaas niet instaan voor opvang tijdens deze dagen, onze scholen zijn gesloten. Wij hopen al onze leerlingen weer gezond en wel te mogen verwelkomen op maandag 16 november 2020.

Geniet van de vrije dagen tijdens de herfstvakantie en respecteer tijdens deze vakantie ook de 6 gouden regels:

Het schoolbestuur vzw KITOS
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder
Rita Dunon, voorzitter