Mijn kind is echt opengebloeid: ze is veel zelfstandiger en blijer sinds ze hier naar school gaat. - Mama Sofie
Ik mag hier zelf kiezen wat ik wanneer wil doen. En als het niet lukt, vraag ik hulp. - Amelia

Typlessen

We willen ALLE kinderen van onze school de kans geven de basis van het typen te leren. Daarbij streven we het bereiken van de eindtermen ICT na :  “De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren”.

Een cursus ‘typen op PC’ wordt ingericht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.  Het volledige pakket lessen wordt gespreid over twee schooljaren.  Na elk lesjaar dient opnieuw ingeschreven te worden.  Deze lessen worden tijdens de middagpauze gegeven. Voor meer info kan u het secretariaat contacteren.

Dit schooljaar gaan de typlessen uitzonderlijk niet door.