Ontwikkeling neemt de vorm aan van een streven naar een steeds grotere onafhankelijkheid. Het is als een pijl losgelaten van de boog, die recht, snel en zeker vliegt. -Maria Montessori
De uitdrukking "kinderen onderwijzen" op onze school is bijna verboden. Kinderen in de volle zin van leren, dat wil zeggen, ze leren zichzelf - Maria Montessori

Middagmaal

Uw kind kan dagelijks soep of een warme maaltijd krijgen. Op de bestelformulieren die je van de school krijgt, kan je de maandelijkse bestellingen aankruisen. De prijs van een portie soep bedraagt € 0,65. Ook voor de warme maaltijden krijgt u een bestelformulier. De prijs voor een maaltijd bedraagt: €4,10 voor een kleuter en €4,45 voor een kind van de lagere school.

Bij ziekte of uitstappen dient u als ouder de maaltijden zelf te annuleren. Je neemt telefonisch, 015/312147, of via mail contact op met de school op de te annuleren dag, voor 9 uur. Anders zijn we genoodzaakt deze aan te rekenen. (zie schoolreglement)

Door corona serveren wij op dit moment geen warme maaltijden.